Märkesförsäkring bara för Mercedes-Benz 

Logo Mercedes-Benz
Logo Mercedes-Benz

Självrisk Mercedes-Benz Försäkring

Självriskerna för Mercedes-Benz Försäkring varierar beroende på vad det är som har hänt. Här hittar du de självrisker som gäller vid skador på din Mercedes-Benz.

Vilken självrisk gäller för din bil?

Här kan du se vilka självrisker som gäller. Om din försäkring har förnyats efter det gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret.

Vagnskadesjälvrisk för privatägd bil

Är bilen privatägd kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr. Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset på försäkringen. 

Om bilen ägs av ett företag kan du välja mellan rörliga och fasta självrisker. Läs mer om självrisk till företagsbilen 

 

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.

Självrisker helförsäkring
Trafik 0 kr
1 000 kr om föraren än under 25 år.
Stöld 1 800 kr
Andra självrisker gäller om du har installerat larm eller spårsändare. 
Räddning 1 200 kr
Glas 2 400 kr 
Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 500 kr
Maskin Läs självrisker för maskinskada 
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr.
1 000 kr tillkommer om föraren än under 25 år.

 

 

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.